Communicatie- en overlegkalender 2021

Tijdens (rijksbrede) overleggen en met het publiceren van verschillende communicatieproducten legt P-Direkt verantwoording af over zijn handelen.

Via deze overleg- en communicatiekalender maken wij per overleg inzichtelijk wanneer het plaatsvindt, wat het doel is, wie de deelnemers zijn en waar de stukken kunnen worden geraadpleegd. Ook worden de communicatiemomenten getoond van onze belangrijkste verantwoordingsdocumenten gedurende het jaar.

Let op! Voor het openen van een deel van de links, dient u ingelogd te zijn op de digitale werkplek Rijk. Heeft u daarvoor geen toegang en wilt u wel meer informatie over de governancestructuur van P-Direkt? Neemt u dan contact met ons op.