Van Optimaal verbinden naar Optimaal veranderen

Het  programma ‘Optimaal verbinden’ is per 31 december 2015 officieel beëindigd. De nazorgperiode loopt door tot april 2016. Het programma is afgelopen, maar de inzichten die tijdens afgelopen jaren zijn opgedaan, blijven voor de toekomst bewaard.

Optimaal veranderen

10 leerpunten voor Rijksbrede veranderprogramma’s

Het programmateam van Optimaal verbinden heeft veel ervaring opgedaan in Rijksbrede verandertrajecten.  De inzichten en de ‘lessons learned’ zijn vervolgens gebundeld in het boekje ‘Optimaal veranderen’. Dit boekje bevat tien handvatten voor interdepartementale trajecten. Doe er je voordeel mee!

Kwaliteitsslag met Optimaal verbinden

In december 2012 is het programmaplan definitief vastgesteld. Het had tot doel om ‘de kwaliteit van de dienstverleningsketen te verbeteren en de verbinding in de dienstverleningsketen tussen gebruikers en P-Direkt te optimaliseren.’ Medewerkers P&O van de verschillende ministeries kwamen bijvoorbeeld over naar P-Direkt en de processen in het P-Direktportaal werden herontworpen.  Zo kregen de doelstellingen van het programma vorm en inhoud.

Meer informatie?

Lees Optimaal veranderen