Optimaal veranderen

In dit boekje presenteren we inzichten die bij de uitvoering van programma “Optimaal verbinden” zijn opgedaan. Inzichten die niet alleen interessant zijn voor betrokkenen bij dit programma, maar voor iedereen die betrokken is bij departementsoverstijgende trajecten.