Wat verandert er per januari 2016 in het salaris van de rijksambtenaar?

Per 1 januari zijn er hoofdzakelijk 3 oorzaken die van invloed zijn op het netto salaris van de rijksambtenaar. Dat zijn de algemene salarisverhoging voor rijksambtenaren, aanpassing van de fiscale tarieven en aanpassing van de pensioenpremies.

Salarisverhoging

In de CAO Rijk 2015-2016 is afgesproken dat de salarissen van de rijksambtenaren per 1 januari 2016 met 3% worden verhoogd. Als gevolg daarvan wordt ook een aantal rijksbrede toe(s)lagen en vergoedingen aangepast.

Fiscale tarieven

Voor zowel het maandsalaris als voor incidentele beloningen, zoals de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en overwerkvergoeding, zijn de tarieven voor de inhouding van de loonheffing aangepast.

Omdat het Belastingplan 2016 laat in het jaar 2015 is afgerond, zijn de tabellen en rekenregels niet tijdig aangepast aan de nadere afspraken. Daarom zullen de tabellen per 1 april opnieuw worden aangepast. Dat betekent voor de meeste werknemers een geringe verlaging van het netto salaris vanaf april.

Pensioenpremies

Als gevolg van de veranderingen in het ABP-pensioen, zijn de pensioenpremies voor het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen verlaagd. Zie voor meer informatie abp.nl

De premie voor het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen is enigszins verhoogd.

Het ABP voert naar verwachting een verhoging van de pensioenpremies door per 1 april van 1%. Het bestuur van het ABP zal eind januari hierover een beslissing nemen.

Wat betekenen deze wijzigingen voor uw netto salaris?

In de onderstaande grafieken kunt u het positieve effect zien van de wijzigingen per 1 januari 2016.

In grafiek 1 zijn alle wijzigingen, dus inclusief de 3% salarisverhoging, tot uitdrukking gebracht.

Wat verandert er per 1 januari 2016 in het salaris van de rijksambtenaar Grafiek 2

Grafiek 2 laat de netto stijging van uw salaris zien zonder de 3% salarisverhoging.

Wat verandert er per 1 januari 2016 in het salaris van de rijksambtenaar Grafiek 1

Partnerpluspensioen

Vanaf 1 januari 2016 kan er geen premie meer worden ingelegd voor Partnerpluspensioen. Het stoppen van de premie-inhouding betekent dus ook een hoger netto salaris voor iedereen die vóór 1 januari 2016 premies inlegde voor het Partnerpluspensioen.

Meer informatie

Via ‘Informatie Rijkspersoneel’ vindt u alle wijzigingen in de berekeningsgegevens voor het salaris: