Premiepercentages Bijsluiter 2016

Zoals gebruikelijk wijzigen veel berekeningsgegevens met ingang van een nieuw kalenderjaar. In deze publicatie vindt u de gegevens voor 2016.