Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Gaat u als rijksambtenaar naar uw werkplek en reist u in deze bijzondere tijd liever niet met het openbaar vervoer? Dan biedt het Rijk de mogelijkheid om met uw eigen auto naar het werk te komen.

Wilt u met uw eigen auto naar het werk komen?

Hiervoor kunt u een tegemoetkoming van de reiskosten en de parkeerkosten declareren. Deze regeling is conform de rijksbrede richtlijnen werkgevers sector Rijk in verband met het coronavirus (COVID-19).

U kunt in deze bijzondere omstandigheden gebruik maken van de lage tegemoetkoming voor dienstreizen. Deze tegemoetkoming is 9 cent per kilometer. Ook kunt u de parkeerkosten declareren als u niet bij uw werkplek zelf kunt parkeren. Zorg er wel voor dat u hiervoor de parkeerbonnen bewaart.

Deze regeling ligt boven de gebruikelijke vergoeding voor incidenteel woon-werkverkeer. De gebruikelijke vergoeding is 7 cent per kilometer en biedt geen vergoeding voor parkeerkosten.

Hoe declareert u de reis- en parkeerkosten?

Declareert u reiskosten en parkeerkosten via het portaal van P-Direkt? Ga dan naar het portaal en kies voor de tegel ‘reizen’. Kies dan de tegel ‘dienstreizen binnenland’. Voeg uw reis toe. Bij het laatste scherm zijn er twee opties. Kies wat van toepassing is.
 Optie 1:

  • Kies ‘bewijsstuk toevoegen’.
  • Klik bij de declaratie de dagvergoeding uit.

Optie 2:

  • Kies ‘bewijsstuk is niet aanwezig’.
  • Klik bij de declaratie de dagvergoeding uit. Voor leidinggevenden heeft deze optie als consequentie dat ze elke declaratie achteraf individueel moeten beoordelen.

Zie voor volledige informatie over het declareren van reiskosten de gebruikershandleiding.