GEACTUALISEERD: Cao-onderhandelingen Rijk van start

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Rijk zijn gestart op 11 juni. De huidige CAO Rijk loopt op 1 juli 2020 af.

Cao Rijk

Normaalgesproken waren de onderhandelingen voor een nieuwe cao in april en mei gestart. Door de focus op het nemen van de noodzakelijke maatregelen vanwege het coronavirus werd in overleg met de bonden besloten de onderhandelingen uit te stellen. Het streven is voor de zomer een akkoord met de bonden te bereiken.

Lees ook de brief van de staatssecretaris met de inzet nieuwe CAO Rijk 2020.

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter @PDirekt!