Verlof voor trouwen, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract

Als u een trouwerij van een familielid wilt bijwonen of als u zelf gaat trouwen kunt u verlof krijgen. Uw maandinkomen wordt doorbetaald.

Gaat u zelf trouwen of een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract aan? Dan heeft u recht op 2 dagen doorbetaald verlof.

Wilt u een huwelijk, het aangaan van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract van familie bijwonen? Dan heeft u recht op 1 dag verlof als het om familie gaat in de eerste of tweede graad.

Graden van bloed- en aanverwantschap

1e graad: ouders (ook stiefouders en adoptieouders), kinderen (ook stiefkinderen en adoptiekinderen)
2e graad: grootouders, broers en zussen, kleinkinderen
Zie ook de schematische weergave van verwantschap.

Het verlof kan alleen opgenomen worden op de dag waarvoor het verlof verleend is. Als u voor een bepaalde gebeurtenis geen recht op verlof voor trouwen, een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract heeft, kunt u bijvoorbeeld vakantie-uren opnemen of onbetaald verlof nemen.

Samenwonend of getrouwd?

Voor samenwonende medewerkers met een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract gelden dezelfde regels als voor getrouwde medewerkers.
Dit betekent dat als in de regelingen wordt gesproken over echtgenoot of echtgenote, hieronder ook wordt verstaan de (geregistreerde) levenspartner.
 

Parttime of fulltime?

Medewerkers met een deeltijdbaan hebben evenveel verlofdagen voor familieomstandigheden als een medewerker met een volledige baan.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Verlof voor trouwen, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract

Aanvragen

Minimaal 24 uur van tevoren vraagt u het verlof schriftelijk of mondeling aan bij uw manager. U registreert uw verlof zelf in het P-Direktportaal.