Internationaal verlof

Als u gaat werken voor een internationale volkenrechtelijke organisatie heeft u recht op verlof.

Gaat u werken voor een internationale volkenrechtelijke organisatie? Dan heeft u recht op twee jaar verlof. Dit is alleen niet het geval als de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord door uw verlof.
Uw maandinkomen wordt tijdens het verlof niet doorbetaald, omdat de internationale organisatie u een inkomen betaalt.

Meereizende partner

Werkt uw meereizende partner ook bij de Staat der Nederlanden? Dan heeft uw partner ook recht op verlof als u gaat werken voor een internationale organisatie. Hierbij geldt dat het recht op verlof voor de meereizende partner maximaal vier jaar kan bedragen. Het verlof wordt niet toegekend als daardoor de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord. Het maandinkomen van de meereizende partner wordt niet doorbetaald.

Terugkeergarantie

U maakt met uw werkgever afspraken over de termijn van terugkeer in uw functie na het beƫindigen van het internationaal verlof. Bij terugkeer biedt uw werkgever u een passende functie aan die minimaal gelijkwaardig is aan de functie die u had voor u met verlof ging.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Internationaal verlof