Staken, werkonderbreking, manifestaties en bijeenkomsten

Staken, werk onderbreken, bijwonen van manifestaties en bijeenkomsten zijn vormen van ‘collectieve acties’. Deze acties zijn georganiseerd door de vakbonden. Als rijksambtenaar mag u meedoen aan collectieve acties. Hiervoor geldt een aantal spelregels.

Georganiseerd actievoeren

Een collectieve actie kan om verschillende redenen worden gevoerd, maar meestal om een geschil over arbeidsvoorwaarden. Actievoeren is pas mogelijk - als uiterste middel - nadat de onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vastgelopen. U heeft het recht om actie te voeren, maar dat recht geldt alleen voor acties die door de vakbonden zijn georganiseerd. U heeft niet het recht om zomaar zelf met een groep werknemers een (‘wilde’) staking op touw te zetten.

Actie aankondigen

Een collectieve actie moet van tevoren zijn aangekondigd bij de werkgever. De actie mag niet de bedrijfsvoering ernstig belemmeren.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 58
Europees Sociaal Handvest