Wereldwijd werken

Wilt u zich oriënteren op werken in het buitenland? Of gaat u binnenkort op missie naar het buitenland? Dan is 3W | WereldWijd Werken uw startpunt.

Als u in het buitenland aan de slag gaat, moet u veel regelen en organiseren. 3W levert diensten en advies voor optimaal reizen, werken en wonen in het buitenland.

Wat verzorgt 3W?

  • voorlichting over de consequenties van werken in het buitenland;
  • voorlichting en begeleiding voor Werken bij de EU;
  • voorlichting over wat u allemaal moet regelen als u geplaatst bent in het buitenland;
  • medisch onderzoek en vaccinaties vanwege buitenlands verblijf;
  • de verhuizing van en naar Nederland;
  • het berekenen en uitbetalen van de buitenlandvergoeding.

Welke uitzendingen naar het buitenland ondersteunt 3W?

  • uitzendingen naar een post (ambassade, permanente vertegenwoordiging of consulaat-generaal);
  • uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk;
  • uitzendingen als civiel expert of verkiezingswaarnemer.

Zie het complete overzicht van onderwerpen, waarmee 3W u van dienst kan zijn en aan wie 3W ondersteuning biedt.

Openingstijden en contactgegevens 3W

Op de pagina 3W Openingstijden en contactgegevens leest u hoe en waar u ons kunt bereiken.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Uitgezonden werknemers naar het buitenland

De ACRU (aanvullende CAO Rijk uitzendingen)

De Legal Status (local employees) Regulations 2020