Oproepkracht

U bent oproepkracht als u met uw werkgever afspreekt in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (oproepovereenkomst) dat u komt werken als uw werkgever u oproept. In een oproepovereenkomst spreekt u een minimum en een maximum aantal uren af. Uw werkgever kan u oproepen voor een aantal uur, maar soms ook voor hele werkdagen. Hierdoor kunt u dus een wisselend maandinkomen hebben. Op uw salarisstrook staat vermeld dat u een oproepovereenkomst heeft.

Oproepovereenkomst en arbeidsduur

In uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd oproep (oproepovereenkomst) staat hoeveel u minimaal en maximaal werkt per week, maand of jaar. Werkt u minder dan het minimum aantal uren dat in uw arbeidsovereenkomst genoemd staat? Dan krijgt u deze minimum aantal uren (garantie-uren) toch betaald. Uw arbeidsduur wordt per oproep vastgesteld. Wordt u vaker opgeroepen? Dan geldt het gegarandeerde minimum per oproep. De werkgever is niet verplicht u tot het overeengekomen maximale aantal uren op te roepen.

Oproeptermijn

Uw werkgever moet u minstens 4 dagen van tevoren oproepen (schriftelijk of digitaal). Roept uw werkgever u minder dan 4 dagen van tevoren op? Dan bent u niet verplicht om te komen werken.
Zegt uw werkgever binnen 4 dagen af? Of veranderen de tijdstippen waarop u zou moeten werken? Dan heeft u recht op loon over de uren waarop u eerder was opgeroepen.

Doorbetaling bij ziekte

Wordt u als oproepkracht ziek? Dan betaalt uw werkgever uw salaris door volgens de normale regels bij ziekte. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal uren dat u werkte in de 3 maanden vóór de maand dat u ziek werd. De garantie-uren gelden hierbij als minimum voor de doorbetaling.

Einde oproepovereenkomst

Na 12 maanden mag u niet opnieuw een oproepovereenkomst krijgen. Uw werkgever moet u dan een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dit moet minimaal hetzelfde aantal uren zijn als u gemiddeld in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt.
Uw werkgever is niet verplicht om na 12 maanden een nieuwe overeenkomst aan te bieden. De tijdelijke oproepovereenkomst kan ook van rechtswege eindigen.
Ook kunt u, als uw werkgever uw arbeidsovereenkomst ook wil voortzetten, zelf besluiten dat u op basis van een oproepovereenkomst wilt blijven werken. Na een jaar moet uw werkgever u opnieuw een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Pensioen

U bouwt als oproepkracht pensioen op.

Opbouw vakantie-uren en IKB-uren

U heeft recht op doorbetaalde vakantie-uren en IKB-uren.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Vast of tijdelijk
CAO Rijk: Arbeidsovereenkomst
CAO Rijk: Arbeidsduur
CAO Rijk: Bijlage 4: Model-arbeidsovereenkomsten
Burgerlijk Wetboek artikel 7:628a