Functiegebouw Rijk (FGR)

In de functieprofielen van het Functiegebouw Rijk (FGR) is helder beschreven wat wordt verwacht in termen van resultaten, succesvol gedrag, kennis, vaardigheden en ervaring.

In het FGR staan echter geen functies. Op basis van de werkplannen en functieprofielen van het FGR maakt uw manager samen met u concrete resultaat- en ontwikkelafspraken. Deze afgesproken en opgedragen resultaatafspraken over een uit te voeren werkpakket vormen uw 'functie'.

Organisatie– en formatierapport

Het organisatie- en formatierapport (O&F-rapport) van uw organisatie bevat informatie over de missie, hoofdtaken en structuur van de organisatie. Ook bevat het O&F-rapport een lijst met van de hoofdtaken afgeleide indelingen in de functiegroepen en functiefamilies van het FGR.

Bij organisatieveranderingen veranderen vaak ook de opgedragen werkpakketten. In dat geval wordt een nieuw O&F-rapport opgesteld. Nadat de medezeggenschap het O&F-rapport heeft geaccordeerd, krijgt u een besluit waarin onder andere staat of de bestaande indeling in het FGR en/of het (salaris)schaalniveau is gewijzigd.

Oneens?

Bent u het niet eens met de indeling van uw opgedragen werkpakket in een functiegroep / functiefamilie van het FGR?  En u komt er samen met uw manager niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA).
Bent u het niet eens met het (salaris)schaalniveau dat aan het u opgedragen werkpakket is verbonden? Ook dan kunt u contact opnemen met het RABA.

Website Functiegebouw Rijk

Het Functiegebouw Rijk (FGR) vormt de basis voor uw functioneren en doorgroeimogelijkheden. Wilt u weten wat uw mogelijke loopbaanstappen en leerlijnen zijn? Vul dan uw functie en salarisschaal in op de website functiegebouwrijksoverheid.nl. U ziet welke resultaten, competenties, opleiding en ervaring u nodig heeft voor zowel de ontwikkeling in uw eigen functie als voor bepaalde loopbaanstappen. Ook ziet u of er vacatures zijn bij de gewenste loopbaanstap. Wilt u hulp bij het gebruik van de website? Raadpleeg dan de Handleiding functiegebouwrijksoverheid.nl.

Functie en groei in FGR

Het Functiegebouw Rijk (FGR) vormt de basis voor uw functioneren en groeimogelijkheden:

 • Personeelsgesprek / voortgangsgesprek:
  jaarlijks maakt u aan de hand van het voor u geldende functieprofiel met uw manager afspraken over te behalen resultaten en de eigen ontwikkeling.
 • Loopbaan- en leerlijnen:
  door het Functiegebouw Rijk wordt inzichtelijk welke loopbaanstappen u binnen de Rijksoverheid kunt maken en wat daar voor nodig is in termen van resultaten, competenties, opleiding en ervaring.
 • Mobiliteit:
  door het Functiegebouw Rijk wordt ook duidelijk waar soortgelijk werk voor handen is binnen andere organisatieonderdelen binnen de Rijksoverheid.
 • Vergelijken:
  u kunt binnen uw eigen functiegroep de verschillende salarisniveaus met elkaar vergelijken. Zo kunt u zien wat de verschillen in niveaus zijn en waaraan u moet voldoen om een niveau omhoog te gaan.

Functiefamilie, functiegroep en functietypering

Het functiegebouw Rijk bestaat uit 8 functiefamilies die samen 65 functiegroepen omvatten. Elke functiegroep heeft een eigen functieprofiel dat bestaat uit een kernprofiel en een kwaliteitenprofiel. Voor de relatie met het functiewaarderingssysteem worden functietyperingen gebruikt. De gebruikte begrippen worden in de folder Functiegebouw Rijk uitgelegd.

Functiefamilie
Een functiefamilie is een verzameling van werkzaamheden of werkpakketten die, gezien de kenmerkende eigenschappen, een grote verwantschap hebben. Iedere functiefamilie bestaat uit een aantal functiegroepen.

Functiegroep
Een functiegroep is een verzameling van werkzaamheden binnen de functiefamilie. Hierbij moeten in essentie gelijksoortige resultaten worden behaald en moet overeenkomstig gedrag worden getoond. Het Functiegebouw Rijk heeft op dit moment 65 functiegroepen.

Functietypering
Iedere functiegroep van het Functiegebouw Rijk heeft een aantal zwaarteniveaus die worden uitgedrukt in salarisschalen. In de functietypering wordt, op basis van het functiewaarderingssysteem FUWASYS, het verschil tussen de zwaarteniveaus of salarisschalen van de functiegroep verantwoord.

Wet- & regelgeving en cao

Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011