Medische keuringen en tests - situatie per 01-01-2020

Solliciteert u naar een nieuwe functie? Dan kan een medische keuring, psychologisch onderzoek of assessment soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure.

Medische keuring

Een medische keuring mag alleen onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure als het voor de functievervulling noodzakelijk is dat u aan specifieke medische geschiktheidseisen voldoet. Bijvoorbeeld voor een penitentiair inrichtingswerker in een gevangenis of een inspecteur gevaarlijke stoffen. Voor sommige functies geldt een wettelijk verplichte medische keuring, zoals bij de bemanning van rijksvaartuigen. Uw werkgever houdt een lijst bij van functies waarvoor een keuring verplicht is.

Let op! Tijdens uw dienstverband kunt u periodiek een preventief medisch onderzoek (PMO) ondergaan. Dit onderzoek is gericht op het ontdekken van gezondheidsrisico's in relatie tot het werk.

Psychologisch onderzoek of assessment

Een psychologisch onderzoek of een assessment kan ook deel uitmaken van de selectieprocedure. Dit staat in de vacaturetekst aangegeven. Het geeft de werkgever duidelijkheid over de mate waarin de sollicitant beschikt over de eigenschappen en vaardigheden om een bepaalde functie naar behoren te kunnen vervullen.

Wet- & regelgeving en cao

Wet op de medische keuringen (Wmk)