Informatie voor nieuwe ambtenaren - situatie per 01-01-2020

U wilt in uw nieuwe baan snel wegwijs worden in de organisatie en zelfstandig aan de slag. Introductiebijeenkomsten, inwerkprogramma’s, collega’s en uw manager helpen u om u zo snel mogelijk thuis te voelen.

Introductie, inwerken en begeleiding

Bij de introductie op uw werkplek krijgt u veel informatie. Een deel daarvan zit in uw aanstellingspakket. Uw manager en collega’s informeren u ook over allerlei zaken. En uw ministerie organiseert introductiebijeenkomsten en inwerkprogramma’s waar u informatie krijgt over werken bij uw ministerie, de beleidsterreinen van het ministerie, uw werkzaamheden, huisregels en andere relevante zaken.

Introductiebijeenkomsten en inwerkprogramma’s

Elk ministerie organiseert regelmatig een eigen algemene introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met uw organisatie, de huisregels, de beleidsonderwerpen en ontmoet u andere nieuwe collega’s. Belangrijk onderdeel tijdens de introductiebijeenkomst is het onderwerp integriteit. Vaak legt u ook de eed of belofte af. De bijeenkomst duurt meestal een dagdeel.

Het inwerkprogramma is een verdere uitwerking van de introductiebijeenkomst. Dit programma kan voor een periode van een aantal dagen tot zelfs maanden na indiensttreding zijn opgesteld.

Rijksbrede introductieprogramma

Bent u net in dienst bij het Rijk en zit u in schaal 10 of hoger (tot en met 15)? Dan kunt het Essentieprogramma volgen. In 2 dagen leert u onder andere hoe de Nederlandse rechtstaat en de overheidsfinanciën in elkaar zitten. Ook leert u hoe de politieke en ambtelijke processen verlopen en welke actuele ontwikkelingen en trends u binnen de Rijksoverheid kunt tegen komen.

Het Essentieprogramma is een rijksbreed introductieprogramma. Meer informatie over het programma, programmadata en om u aan te melden vindt u op rijksacademie.nl.