Arbeidsbeperkt

U bent arbeidsbeperkt als u bent opgenomen in het UWV doelgroepregister banenafspraak. Hierin staan alle mensen die onder de banenafspraak vallen. In veel gevallen is voor u de Wajong of Participatiewet van toepassing.

Arbeidsbeperkt zonder Wajong
Bent u arbeidsbeperkt? Zoekt u naar passend? En helpt  een gemeente u hiermee op grond van de Participatiewet of omdat u een WSW-indicatie heeft?  Dan krijgt u als ambtenaar een takenpakket dat bij uw mogelijkheden past. Uw salaris wordt niet bepaald aan de hand van een functie binnen het Functiegebouw Rijk. Maar voor u geldt een speciale salarisschaal gebaseerd op het minimumloon voor een 21-jarige en ouder.

Gemeentelijke toets
De gemeente toetst regelmatig uw loonwaarde en beoordeelt uw werkzaamheden ten opzichte van het wettelijk minimumloon. Op deze manier wordt vastgesteld of u nog tot de doelgroep arbeidsbeperkten behoort.

Voor uw verminderde arbeidsprestatie kan uw werkgever in aanmerking komen voor een gemeentelijke loonkostensubsidie. Ook loopt uw werkgever geen financieel risico als u ziek wordt (no-riskpolis).

Salaris
Als arbeidsbeperkte wordt u beoordeeld op uw functioneren. U komt bij voldoende functioneren in aanmerking voor de jaarlijkse salarisverhoging, tenzij u de laaste trede van uw schaal heeft bereikt.

Wordt binnen de sector Rijk de hoogte van het salaris herzien? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw salaris. Uw salaris wordt daarentegen wel aangepast bij wijzigingen in het wettelijk minimumloon voor een 21-jarige en ouder. De actuele salarisbedragen zijn: 

trede: bedrag:
0 € 1.684,80
1 € 1.718,50
2 € 1.752.19
3 € 1.785,89
4 € 1.819,58
5 € 1.853,28
6 € 1.886,98
7 € 1.920,67
8 € 1.954,37
9 € 1.988,06
10 € 2.021,76

Arbeidsbeperkt en Wajong

Is de Wajong op u van toepassing en kunt u een functie binnen het Functiegebouw Rijk vervullen? Dan geldt voor u de daarbij behorende salarisschaal.

Omdat de Wajong op u van toepassing is, komt uw werkgever niet in aanmerking voor een loonkostensubsidie. Wel kan UWV bepalen dat uw werkgever u minder salaris betaalt. Dit heet loondispensatie. UWV vult uw salaris dan aan. Ook in deze situatie loopt uw werkgever geen financieel risico als u ziek wordt.

Verricht u op gelijke wijze dezelfde werkzaamheden als arbeidsbeperkten zonder Wajongstatus? Dan wordt u ingeschaald in de schaal zoals deze geldt voor arbeidsbeperkten zonder Wajongstatus. 

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Arbeidsbeperkten
Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Artikel 2:20
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Artikel 3:63