Afbouwtoelage

Per 1 juli 2024 worden vaste toelagen en decentraal afwijkende of aanvullende toelagen stopgezet. In plaats daarvan ontvang je een standaard variabele toelage. Zijn jouw toelagen lager door het vervallen van deze toelagen? Dan heb je misschien recht op een afbouwtoelage.

Welke toelagen vervallen?

De volgende toelagen eindigen per 1 juli 2024:

 • Vaste toelage onregelmatige dienst
 • Vaste toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
 • Vaste toelage werktijdverschuiving
 • Decentrale aanvullende of afwijkende afspraak gebaseerd op een toelage onregelmatige dienst
 • Decentrale aanvullende of afwijkende afspraak gebaseerd op een toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst.

Wil je weten of jouw organisatie een decentrale aanvullende of afwijkende afspraak had? Dan kan je dit terugvinden in het personeelsreglement van je organisatie van vóór 1 januari 2024.

Wanneer heb ik recht op de afbouwtoelage?

Zowel als je in roosterdienst werkt als dat je met reguliere werktijden werkt, kan je recht hebben op de afbouwtoelage. Je hebt recht op de afbouwtoelage als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Jouw toelagen verminderen door het vervallen van een vaste toelage of een decentrale afwijkende of aanvullende afspraak per 1 juli 2024 op basis van de CAO Rijk;
 • Je hebt de vervallen toelage(n) minimaal 2 jaar zonder onderbreking ontvangen, of met een onderbreking van maximaal 12 maanden.

Ontving je meerdere vervallen toelagen? Dan wordt voor iedere toelage afzonderlijk beoordeeld of je aan deze voorwaarden voldoet.

Hoe kan ik de afbouwtoelage aanvragen?

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan vraagt je manager de afbouwtoelage voor je aan. Je ontvangt een automatisch bericht als je manager de aanvraag heeft ingediend. De afbouwtoelage gaat altijd in op 1 juli 2024. Ook als je manager de toelage pas later aanvraagt. Vraagt je manager de afbouwtoelage aan vóór 8 juli 2024? Dan ontvang je de eerste betaling op 24 juli 2024.

Tussentijdse beëindiging afbouwtoelage

Je afbouwtoelage kan in de tussentijd eindigen als je functie wijzigt en je in je nieuwe functie geen standaard toelagen meer ontvangt. Je manager bepaalt dit.

Hoe hoog is de afbouwtoelage?

De hoogte van de afbouwtoelage is het verschil tussen de berekeningsbasis en het bedrag dat je vanaf 1 juli 2024 aan standaard toelagen ontvangt.  

De berekeningsbasis is het bedrag dat je van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 gemiddeld per maand aan toelagen hebt ontvangen. Het gaat hierbij om de volgende toelagen:

 • Vervangende (forfaitaire) toelage
 • (Vaste) toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
 • (Vaste) toelage onregelmatige dienst
 • Vaste TOD 55+
 • Aflopende toelage onregelmatige dienst
 • Toelage werktijdverschuiving
 • Decentrale aanvullende of afwijkende afspraken die op de voorgaande toelagen zijn gebaseerd.

Heb je de vervallen toelagen in een kortere periode ontvangen dan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023? Dan geldt voor de berekeningsbasis het gemiddelde bedrag per maand over die kortere periode. Die kortere periode start met de maand waarin je de vervallen toelagen voor het eerst hebt ontvangen.

Voorbeelden

 • Je hebt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 een vast bedrag van 200 euro per maand aan TOD ontvangen. Daarnaast heb je 18 maanden lang een toelage B&B ontvangen van gemiddeld 150 euro per maand. In totaal heb je in 36 maanden een bedrag van 200*36 + 18*150 = 9.900 euro aan toelagen ontvangen. Dat is gemiddeld (9.900/36 maanden) 275 euro per maand.
 • Je werkt sinds 1 juli 2022 in roosterdienst en hebt vanaf dat moment een vaste TOD ontvangen van 200 euro per maand. Daarnaast heb je in die periode 12 maanden een toelage B&B ontvangen van gemiddeld 150 euro per maand. Het gemiddelde aan toelagen per maand wordt berekend over de kortere periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023, dus over 18 maanden. In totaal heb je in 18 maanden een bedrag van 200*18 + 12*150 = 5.400 euro aan toelagen ontvangen. Dat is gemiddeld (5.400/18 maanden) 300 euro per maand.

De toelagen die je vanaf 1 juli 2024 maandelijks ontvangt worden in de maand van uitbetaling in mindering gebracht op de berekeningsbasis. Het gaat om de volgende standaard toelagen:

 • Vervangende toelage
 • Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
 • Toelage onregelmatige dienst
 • Vaste TOD 55+
 • Aflopende toelage onregelmatige dienst
 • Toelage werktijdverschuiving
 • Eventuele aanvullende overgangsmaatregelen (hardheidsclausule).

Voorbeeld

 • Je hebt een berekeningsbasis van 275 euro per maand. In juli 2024 ontvang je 130 euro aan toelagen. Je ontvangt die maand een afbouwtoelage van (275 – 130 =) 145 euro.


Hoe lang ontvang ik de afbouwtoelage?

De afbouwtoelage ontvang je vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2028. De toelage is aflopend. Dit wil zeggen dat de hoogte van de toelage over de tijd vermindert:

 • In 2024 en 2025 ontvang je 100% van het verschil;
 • In 2026 ontvang je 75% van het verschil;
 • In 2027 ontvang je 50% van het verschil;
 • In 2028 25% van het verschil.

Voorbeeld

 • Je hebt een berekeningsbasis van 275 euro per maand. In januari 2027 ontvang je 130 euro aan toelagen. Het bedrag dat wordt betaald aan afbouwtoelage over de maand januari 2027 is (275 – 130) x 50% = 72,50 euro.

Het bedrag aan afbouwtoelage staat als ‘Afbouwtoelage 2024-2028’ op je loonstrook.   

Heb je vragen over het stopzetten van de vervallen toelagen of wil je weten of je aanspraak kunt maken op de afbouwtoelage? Dan kun je terecht bij je manager.