Vergoeding voor meer uren werken

Per jaar kunt u maximaal 100 uur meer uren werken (met gelijkblijvende arbeidsduur).  Uw manager moet daarvoor vooraf toestemming voor geven. Werkt u in deeltijd? Dan geldt naar verhouding een lager aantal uren. Het maakt niet uit op welke tijdstippen u meer werkt, maar uw werktijd mag niet hoger worden dan gemiddeld 40 uur per week.

Let op: dit maximum aantal uren geldt bij een volledige arbeidsduur. Werkt u in deeltijd? Dan geldt naar verhouding een lager aantal uren. Dit aantal ronden we rekenkundig af.

Deze extra gewerkte uren worden uitbetaald tegen een waarde van uw salaris per uur op de dag van uw aanvraag. Ook krijgt u 16,37% IKB-budget over deze uren uitbetaald. Een salarisverhoging met terugwerkende kracht heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding. De totale vergoeding wordt in één keer uitbetaald. Deze uitbetaling is geen IKB budget en kunt u dus niet gebruiken voor fiscaalvriendelijke doelen.

Heeft u voldoende compensatie-uren? Dan kunt u er ook voor kiezen om de meer te werken uren in mindering te brengen op uw tegoed aan compensatie-uren. De goedgekeurde aanvraag kan ieder jaar tot de sluitingsdatum van de maand december worden verwerkt. Deze uren worden in 1 keer op uw saldo compensatie-uren in mindering gebracht.

Wilt u een vergoeding aanvragen voor meer uren werken? Dan stemt u dit eerst mondeling af met uw manager. Hierna vult u de aanvraag in. Ga hiervoor naar het P-Direktportaal > Verlof en Werktijd > Werktijd > Meer uren werken. P-Direkt verwerkt uw aanvraag automatisch.

Wilt u de vergoeding in 2023 uitbetaald krijgen? Zorg dan dat uw manager uw aanvraag heeft goedgekeurd vóór 12 december, 17.00 uur.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Betaald meer uren werken (met gelijkblijvende arbeidsduur)