Vrijwillig van werk naar werk (video)

De organisatie verandert. Er komen minder functies of andere functies. Een deel van de medewerkers zal in de toekomst een andere functie hebben of zijn functie uitoefenen in een andere standplaats. In veruit de meeste gevallen zal de organisatie dan de vrijwillige Van werk naar werk-fase ingaan.

VOICE-OVER: De organisatie verandert.
Er komen minder functies of andere functies.
Een deel van de medewerkers zal in de toekomst een andere functie hebben of zijn functie uitoefenen in een andere standplaats.

(Een animatie van vliegende, vierkante poppetjes.)

RUSTIGE MUZIEK

In veruit de meeste gevallen zal de organisatie dan de vrijwillige van werk naar werk-fase ingaan.
Of dit nodig is en voor welke functiegroepen wordt eerst voor advies voorgelegd aan de vakbonden.
De ondernemingsraad adviseert daarbij over de contouren van de toekomstige organisatie.

(Een kantoor.)

Wat betekent dit voor jou als er op termijn in jouw functiegroep banen zullen verdwijnen?
Eerst krijg je een uitnodiging van een onafhankelijk bureau.
Een medewerker onderzoekt met jou wat je wensen en ontwikkelmogelijkheden zijn en kijkt naar je kansen op de arbeidsmarkt.

(De animatie gaat verder.)

Zolang je niet besluit vrijwillige van werk naar werk-kandidaat te worden blijft dit een onderzoek en krijg jij als enige de resultaten daarvan te zien.
Op basis van het onderzoek volgt voor jou en je leidinggevende een advies om een plan op te stellen.
Hoe kun jij zo goed mogelijk naar een andere functie toewerken?
Heb je misschien een opleiding nodig?
Of zou jij ergens anders werkervaring moeten opdoen?
Misschien heb je ook individuele begeleiding nodig?
In deze vrijwillige fase mag je nu kiezen.
Meld je je bij je leidinggevende als vrijwillig van werk naar werk-kandidaat of niet?
Als je je niet aanmeldt, gebeurt er voorlopig niets.
Het staat je vrij om met de resultaten van het onderzoek of het plan aan de slag te gaan, maar het hoeft niet.
Als je je wel aanmeldt, ga je je maximaal 18 maanden actief inspannen om een andere functie te vinden.

(Een bord met: maximaal 18 maanden. Een poppetje kijkt er even naar en vliegt dan verder.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

In die tijd heb je recht op individuele begeleiding en extra voorzieningen zoals salarisgarantie, ontheffing van terugbetalingsverplichtingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en studiekosten mogelijk een bijdrage in de pensioenopbouw en een nieuwe periode van werk naar werk-begeleiding mocht een nieuwe functie toch niet passend blijken.
Bovendien hebben van werk naar werk-kandidaten bij ontslag op eigen verzoek recht op een stimuleringspremie.
De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal dienstjaren de hoogte van het salaris en van de mate van het gebruik van de 18 maanden begeleiding.
In deze periode kunnen je passende functies worden aangeboden.
Een functie is passend wanneer hij ten minste op je huidige niveau is.
Wanneer je drie maal een passende functie weigert of na afloop van 18 maanden nog geen andere functie hebt gevonden vervalt je vrijwillige van werk naar werk-status en daarmee ook je ondersteuning en de speciale voorzieningen.

(Het poppetje verdwijnt.)

Of je je aanmeldt of niet, heeft verder geen gevolgen voor je positie.
Maar door wel mee te doen, heb je recht op een flink aantal voorzieningen die het makkelijker en aantrekkelijker maken om van functie te veranderen.
En mogelijk voorkom je daarmee dat jij of je collega's later in het verplichte van werk naar werk-traject komen.

(Mensen staan met elkaar te praten.)

Wil je meer weten over van werk naar werk, kijk dan eens op de pagina Personeel van het Rijksportaal.

(Een blauw poppetje komt aanrijden, kijkt even om zich heen en vliegt vervolgens weg. Op een witte achtergrond staat in blauwe letters de beeldtekst: van werk naar werk. rijksportaal/personeel. Daarboven staat het Nederlandse wapenschild in een blauwe achtergrond.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER