Verplicht van werk naar werk (video)

De organisatie verandert. Er komen minder functies of andere functies.
Een deel van de medewerkers zal in de toekomst een andere functie hebben of zijn functie uitoefenen in een andere standplaats. De organisatie kan dan in een zogenoemde verplichte van werk naar werk-fase komen. Soms doordat de eerder vrijwillige fase niet voldoende was en soms omdat er andere dringende redenen zijn om de benodigde krimp te realiseren.

(Een animatie.)

VOICE-OVER: De organisatie verandert.
Er komen minder functies of andere functies.
Een deel van de medewerkers zal in de toekomst een andere functie hebben of zijn functie uitoefenen in een andere standplaats.

(Vliegende, vierkante poppetjes.)

De organisatie kan dan in een zogenoemde verplichte van werk naar werk-fase komen.
Soms doordat de eerder vrijwillige fase niet voldoende was en soms omdat er andere dringende redenen zijn om de benodigde krimp te realiseren.
Of een verplichte fase nodig is, wordt eerst ter advisering voorgelegd aan de vakbonden en de ondernemingsraad.

(Een grijs poppetje vliegt weg. Een kantoorgang.)

RUSTIGE MUZIEK

Wat betekent dit voor jou als jouw functie verdwijnt of er in jouw functiegroep banen verdwijnen?
In een functiegroep waar banen verdwijnen wordt per leeftijdsgroep gekeken naar het aantal dienstjaren.
Degene binnen een leeftijdsgroep met de minste dienstjaren verliest dan zijn functie.
Deze werkwijze heet het afspiegelingsbeginsel.
Als je je functie verliest zal een onafhankelijk bureau je uitnodigen voor een onderzoek.
Een medewerker onderzoekt met jou wat je wensen en ontwikkelmogelijkheden zijn en kijkt naar je kansen op de arbeidsmarkt.
Als verplichte Van van werk naar werk-kandidaat krijgen jij en je leidinggevende de resultaten van dit onderzoek.
Op basis van het onderzoek volgt voor jou en je leidinggevende een advies om een plan op te stellen.
Hoe kun jij zo goed mogelijk naar een nieuwe functie toewerken?
Heb je misschien een opleiding nodig?
Of zou je ergens anders werkervaring moeten opdoen?
Misschien heb je ook individuele begeleiding nodig?

(Mensen in een kantoor.)

Samen gaan jullie met de resultaten aan de slag.
Jullie stellen een plan op om samen de komende maximaal 18 maanden actief aan de slag te gaan om een andere functie te vinden.
Misschien heb je in die periode individuele begeleiding nodig kun je een cursus volgen of een stage waardoor je kansen op de arbeidsmarkt groter worden.

(De animatie gaat verder.)

Er zijn in deze periode ook extra voorzieningen voor jou als van werk naar werk-kandidaat zoals salarisgarantie, ontheffing van terugbetalingsverplichtingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en studiekosten voorrang bij interne vacatures, mogelijk een bijdrage in de pensioenopbouw en een nieuwe periode van werk naar werk-begeleiding mocht een nieuwe functie toch niet passend blijken.
Bij ontslag op eigen verzoek heb je ook recht op een stimuleringspremie.
De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal dienstjaren de hoogte van het salaris en van de mate van het gebruik van de periode van de 18 maanden begeleiding.
In deze periode kunnen je passende functies worden aangeboden.
In het eerste halfjaar is dit een baan binnen de Rijksoverheid die minimaal op je huidige niveau ligt.
Na zes maanden gelden ook banen tot en met twee salarisschalen lager als passend.
Tijdens de laatste zes maanden verruim je je blik naar alle werkgevers die bij het ABP zijn aangesloten, dus ook bijvoorbeeld gemeenten.
Je kunt een aangeboden passende functie niet meer weigeren zonder consequenties.
Mocht het onverhoopt niet lukken om in de periode van 18 maanden een passende nieuwe functie te vinden, dan onderzoekt het onafhankelijke bureau dat je heeft begeleid, waar dat door komt.
Op basis daarvan stelt het bureau vervolgens een maatwerkoplossing voor die past bij jouw situatie.
Wanneer je nieuwe baan lager is ingeschaald blijft je salaris aangevuld worden. Deze aanvulling is in duur onbeperkt.
Daarnaast hou je nog twee jaar van werk naar werk-begeleiding om je weer toe te leiden naar een functie op je oorspronkelijke niveau.
Het is belangrijk dat jij als werknemer samen met je leidinggevende en het onafhankelijke bureau aan de slag gaat om je kansen op een leuke nieuwe werkomgeving zo groot mogelijk te maken.
Afscheid nemen is niet leuk, maar de organisatie laat je niet vallen.
Samen gaan jullie aan de slag om een nieuwe werkplek te vinden.
Wil je meer weten overvan werk naar werk, kijk dan eens op de pagina Personeel van het Rijksportaal.

(Een blauw poppetje komt aanrijden, kijkt even om zich heen en vliegt vervolgens weg. Op een witte achtergrond staat in blauwe letters de beeldtekst: van werk naar werk. rijksportaal/personeel. Daarboven staat het Nederlandse wapenschild in een blauwe achtergrond.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER