Documenten

Hieronder vindt u een overzicht van jaarverslagen, nieuwsbrieven, publicaties en handleidingen.

399 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Aanstellingskeuringen en risicowering 1997

Met de wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement bij koninklijk besluit van 18 juli 1996 (Stb. 1996, 423) is aan het ...

Circulaire | 26-06-1997

Invoering 36-urige werkweek Rijk en wijziging overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst

Per 1 januari 1997 kent de rijksdienst een rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek. De huidige gemiddelde arbeidsduur van ten ...

Circulaire | 16-12-1996

Tijdelijke regeling vrijstelling vakbondsfaciliteiten

Op 4 september 1996 is met de centrales van overheidspersoneel in het sectoroverleg Rijkspersoneel (SOR) overeenstemming bereikt ...

Circulaire | 10-10-1996

Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk

Deze circulaire behandelt verschillende soorten van buitengewoon verlof van lange duur zoals dat kan worden verleend aan de ...

Circulaire | 02-10-1996

Regeling procedure bij reorganisatie

De algemene maatregel van bestuur d.d. 23 januari 1996, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), het ...

Circulaire | 26-03-1996

Arrest Hoge Raad inzake belastbaarheid vergoeding parkeer-, tol- en veergelden

Vergoeding van parkeer-, tol- en veergelden tot het bedrag waarmee de maximaal onbelast te vergoeden kilometervergoeding wordt ...

Circulaire | 08-12-1995

Aanstelling in algemene dienst van het rijk

Een van de onderdelen van het sectorenpakket rijk 1992 is de uitbreiding van de aanstelling in algemene dienst van het rijk tot ...

Circulaire | 09-06-1993

Verlof in verband met viering niet-christelijke feestdagen

Regels met betrekking tot verlofverlening in verband met de viering van niet-christelijke religieuze feestdagen.

Circulaire | 07-07-1986

Nadere voorschriften voor de uitvoering van kosten verband houdende met ziekte

Circulaire uit 1980 over nadere voorschriften voor de uitvoering van artitel 43 ARAR (art. 33 AOB).

Circulaire | 23-12-1980