Video 2 Instructie Manager Dashboard P-Direkt Navigatie

VOICE-OVER: Instructie Manager Dashboard P-Direkt Navigatie. Deze video laat zien hoe je kunt navigeren in het Manager Dashboard. In het linkerblok vind je alle filterfuncties. Hier staat het aantal medewerkers. Zodra je een filter aanpast, verandert het getal. Je kunt het aantal medewerkers selecteren of het aantal FTE. Standaard toont het dashboard de laatst afgesloten maand. Maar je kunt ook verder terugkijken door op de pijltjes te klikken. Of je kiest een ander jaartal of maand via het menu. De gemaakte keuze is gelijk actief in het hele dashboard. Je kunt ook een deelselectie maken voor jouw organisatieonderdeel. Na aanpassing is de selectie in het hele dashboard actief. De selectie verwijder je eenvoudig met de 'x'. Leeftijdsgroep en Schaal zijn net als Organisatie-eenheid hiërarchisch opgebouwd. Bij Leeftijdsgroep en Schaal kun je verschillende hiërarchische weergaven selecteren. Kies hiervoor het pennetje. Hiërarchie heeft invloed op de weergaven van sommige grafieken met categorieën. En het beïnvloedt de organisatieniveaus die je kunt kiezen in het filterblok. Veel succes met het gebruik van het Manager Dashboard. Heb je vragen? Kijk in de documentatie via de linkjes in het dashboard of stuur een e-mail naar contactcenter@p-direkt.nl