Veelgestelde vragen Individueel Keuzebudget

Veelgestelde vragen Individueel Keuzebudget

(Beeldtitel: Veelgestelde vragen over IKB. Een animatie.)
(Op een oranje achtergrond verschijnt de vraag: Vervalt IKB-spaarverlof? Het antwoord op de vraag is: Nee. Een mannetje:)

LEVENDIGE MUZIEK

(De tweede vraag verschijnt: Gaan niet-opgenomen compensatie-uren naar IKB-spaarverlof? Ook op deze vraag is het antwoord: Nee.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De derde vraag: Kan ik negatieve compensatie-uren verrekenen met IKB-spaarverlof? Opnieuw is het antwoord: Nee.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De vierde en laatste vraag verschijnt: Kan ik geregistreerd verlof wijzigen of verwijderen? Het antwoord op deze vraag is: Ja.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Het mannetje staat achter een laptop. Hij klikt twee vakjes aan waar vervolgens een plaatje van een parasol in verschijnt.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Ga voor meer vragen en antwoorden naar Rijksportaal.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt wit met oranje. Beeldtekst: IKB, elke maand zo geregeld!)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT ZACHT VERDER