Waardecreatie door HR-transformatie?

Recente economische ontwikkelingen dwingen bedrijven te denken in creatieve oplossingen en te zoeken naar andere businessmodellen. Ook HR dat zich steeds meer manifesteert als strategisch business partner, moet vol aan de bak. Hoe levert de HR-organisatie toegevoegde waarde in tijden van kostenreductie? En: leidt standaardisatie of juist maatwerk tot maximaal profijt? Ruim 20 deelnemers bogen zich op 23 september jl. over deze en andere vragen tijdens het door Logica en NVP georganiseerde HR Executive Diner. Een verslag door NVP.