Salarissen per 1 juli 2020

In de Cao Rijk van juli t/m december 2020 is afgesproken dat de salarissen per 1 juli 2020 met 0,7% worden verhoogd.