Beleidsregels voor vacaturevervulling door herplaatsingskandidaten Rijk, 2003

Partijen achten het gewenst dat herplaatsingskandidaten bij voorrang worden geplaatst op vacatures bij de eigen werkgever of elders in de rijksdienst. Een actieve inzet van zowel werkgevers dieĀ  vacatures hebben, als van herplaatsingskandidaten is hiervoor vereist.