Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur

Op 1 juli 2000 treedt de Wet aanpassing arbeidsduur, Stb. 114 en 115, in werking. Deze wet is van toepassing op werknemers in de markt- én de overheidssector. Door middel van deze circulaire wil de Directie Personeelsmanagement Rijksdienst u op de hoogte brengen van de praktische consequenties van de wet voor de sector Rijk.