Tegengaan draaideurcontructie binnen de rijksdienst 1999

Verzoek tot naleving van beleid ten aanzien van het voorkomen van de draaideurcontructie.