Aanstellingskeuringen en risicowering 1997

Met de wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement bij koninklijk besluit van 18 juli 1996 (Stb. 1996, 423) is aan het van toeassing verklaren van het Protocol Aanstellingskeuringen invulling gegeven in de sector Rijk.