Tijdelijke regeling vrijstelling vakbondsfaciliteiten

Op 4 september 1996 is met de centrales van overheidspersoneel in het sectoroverleg Rijkspersoneel (SOR) overeenstemming bereikt over de paktische invulling van de tijdelijke uitbreiding van vakbondsfaciliteiten bij grote reorganisaties in de sector Rijk in de vorm van gedeeltelijke vrijstelling van vakbondskaderleden.