Arrest Hoge Raad inzake belastbaarheid vergoeding parkeer-, tol- en veergelden

Vergoeding van parkeer-, tol- en veergelden tot het bedrag waarmee de maximaal onbelast te vergoeden kilometervergoeding wordt overschreden, tot het loon moet worden gerekend.