Factsheet Regresrecht O&P Rijk (okt. 2023)

Valt een medewerker uit door een ongeval, een daad van
agressie of geweld, als gevolg van een medische fout of wegens
letsel dat is veroorzaakt door een dier? Dan kunnen de loon- en
re-integratiekosten van die medewerker in de meeste gevallen
worden verhaald op de (verzekering van de) veroorzaker, ook als
de gebeurtenis plaatsvond in de privé-tijd van de medewerker. Dit wordt regresrecht genoemd.