Richtlijn gezondheidszorg en werk

In december 2012 heeft de ICOP besloten om niet over te gaan tot een nieuwe aanbesteding met betrekking tot medische interventies. Daarbij is tevens besloten om te zorgen dat de centrale expertise van EC O&P op dit terrein behouden blijft. Het EC O&P heeft een adviserende rol ten aanzien van de inzet van medische interventies. In dit verband is het noodzakelijk om voor het Rijk een gemeenschappelijke richtlijn te hebben ten aanzien van medische interventies.