Eenmalige uitkering van € 450,- bruto in december

Heb je op 1 december 2022 een arbeidsovereenkomst met  de Staat der Nederlanden hebben waarop de CAO Rijk van toepassing is, dan ontvang je bij de salarisbetaling in december een eenmalige uitkering van € 450 bruto.

Beeld: ©P-Direkt

Is het bedrag voor iedereen gelijk?
De eenmalige uitkering van € 450 bruto geldt bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Heb je een andere arbeidsduur? Dan rekent P-Direkt het juiste bruto bedrag uit op basis van je arbeidsduur op 1 december 2022.

Ontvang je een deel van het maandinkomen?
Ontvang je op dit moment een deel van het maandinkomen? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering.

Meer informatie
Meer informatie over de eenmalige uitkering en andere afspraken vind je in het ‘Akkoord CAO-Rijk 2022-2024’ en de CAO Rijk 2022-2024.