RVU-afspraken in Akkoord over CAO Rijk 2022-2024

In het Akkoord over de Cao Rijk 2022-2024 zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) omdat de fiscale boete hierop tijdelijk is versoepeld. Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je recht om deel te nemen aan de RVU-regeling die in de cao komt te staan.

RVU
Beeld: ©P-Direkt

Wat houdt de RVU-regeling in?

Met de RVU-regeling kun je eerder stoppen met werken. Je gaat met ontslag en ontvangt dan maximaal 24 maanden een RVU-uitkering tot het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt. Je kunt ervoor kiezen om de RVU-uitkering te combineren met je ABP Keuzepensioen.

Voor wie geldt de RVU-regeling?

Je kunt vanaf 1 januari 2023 deelnemen aan de RVU-regeling als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bereikt over maximaal 24 maanden de AOW-leeftijd op het moment waarop je met RVU-ontslag gaat.
 • Je hebt op het moment waarop je met RVU-ontslag gaat minimaal 43 jaar bij de overheid gewerkt (kijk naar de diensttijd voor een jubileumuitkering om te bepalen hoeveel jaar je bij de overheid hebt gewerkt).
 • Je bent minimaal de laatste 10 jaar voor je met RVU-ontslag gaat in dienst geweest bij de sector Rijk.
 • Als je gebruik maakt van de RVU
  • kan je geen WW-uitkering aanvragen;
  • heb je geen recht op een transitievergoeding
  • kan je geen gebruik maken van de SBF-regeling en;
  • kan je tot aan de AOW-datum niet meer in dienst treden bij een werkgever van de sector Rijk.

Individuele RVU

Ben je 64 jaar of ouder? Dan kun je aan je leidinggevende ook vragen of je gebruik kunt maken van een individuele RVU. Voor deze individuele RVU geldt als voorwaarde dat jij en je leidinggevende allebei vinden dat het onzeker is dat je goed kunt werken tot de AOW-leeftijd. Voor een individuele RVU hoef je daarom niet te voldoen aan de dienstjaren-eisen. Daarnaast kan een individuele RVU al eerder ingaan dan 1 januari 2023 en kan het aantal maanden RVU-uitkering meer of minder dan 24 zijn (maar niet meer dan 36 maanden) voorafgaand aan de AOW-leeftijd. De hoogte van de maandelijkse RVU-uitkering is wel hetzelfde als bij de (collectieve) RVU-regeling.

Tot wanneer loopt de RVU-regeling?

De RVU-regeling is tijdelijk. Als je op 31 december 2025 maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd zit, kun je nog gebruik maken van de RVU-regeling als je in 2026, 2027 of 2028 aan de voorwaarden voldoet.  Voorwaarde is wel dat de afspraak over deelname aan de RVU-regeling uiterlijk 31 december 2025 wordt vastgelegd. 

Hoe hoog is de RVU-uitkering?

De RVU-uitkering bedraagt € 1.874 bruto per maand voor iemand met een arbeidsduur van 36 uur per week. Ligt jouw arbeidsduur lager? Dan wordt de uitkering naar rato verminderd.

Een voorbeeld: Henk heeft een arbeidsduur van gemiddeld 32 uur per week en gaat gebruik maken van de RVU-regeling. Zijn RVU-uitkering is 32/36 x € 1.874 = € 1.665,78 bruto per maand.

Wie keert de RVU-uitkering uit?

De werkgever Rijk heeft de uitvoering uitbesteed aan Visma Idella. De werkgever regelt met de uitvoerder – Visma Idella - dat je maandelijks jouw RVU-uitkering ontvangt. Als je met een individuele RVU voor 1 januari 2023 met ontslag gaat, ontvang je van P-Direkt de hele RVU-uitkering tot AOW-leeftijd in 1 keer in de maand na ontslag.

Meer informatie?

Heb je een vraag over jouw specifieke situatie of wil je een berekening laten maken? Dan kun je terecht bij team Financiële Analyse op Maat of het Kennispunt Financiële Rechtspositie.