Salarisverhoging van juli uitbetaald bij salaris september 2022

In het Akkoord over cao Rijk 2022-2024 zijn afspraken gemaakt over salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen. Vanaf 1 juli 2022 krijgen alle rijksambtenaren een salarisverhoging. In december 2022 en in april 2023 ontvangen zij een eenmalige bruto-uitkering. Op 1 april 2023 ontvangen zij 3 procent salarisverhoging en op 1 januari 2024 nog eens 1,5 procent.

Cao Rijk

De salarisverhoging van 1 juli 2022 is gedifferentieerd. Dat betekent dat lagere schalen procentueel een hogere salarisverhoging krijgen dan hogere schalen. Hierbij wordt het minimum maandsalaris verhoogd naar 2.016 euro. De salarisverhoging bedraagt minimaal 2,5 procent plus 75 euro bruto. Deze wordt uitbetaald vanaf september en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022.

Alle salarisbedragen vanaf juli 2022 zijn te bekijken op Rijksportaal Personeel. Ook als je sinds 1 juli 2022 uit dienst bent, krijg je met terugwerkende kracht deze salarisverhoging.

Salarisgerelateerde toelagen omhoog vanaf 1 juli 2022

De salarisgerelateerde toelagen gaan vanaf 1 juli 2022 omhoog met 4,36%. Een voorbeeld hiervan is de vaste Toelage Onregelmatige Diensten (TOD) voor 55-plussers.

Salarisbedragen voor arbeidsbeperkten

Voor arbeidsbeperkten voor wie het Functiegebouw Rijk niet geldt, gelden andere afspraken. Hun salarisbedragen stijgen mee met de verhogingen van het wettelijk minimumloon per 1 januari en per 1 juli. Deze verhoging is vanaf juli 2022 uitbetaald.

Eenmalige bruto-uitkeringen in december 2022 en april 2023

In december 2022 en in april 2023 krijg je een eenmalige bruto-uitkering van 450 euro. Dit bedrag geldt bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Werk je minder uur dan 36 uur per week? Dan krijg je de eenmalige bruto-uitkering naar rato. Een voorbeeld: Yasmine heeft een arbeidsduur van 32 uur per week. Zij ontvangt dan een bruto-uitkering van 32/36 van 450 euro is 400 euro.

Gevolgen voor toeslagen of uitkering

Een hoger jaarinkomen kan gevolgen hebben voor toeslagen of uitkering. Heb je voor het jaar 2022 al toeslagen aangevraagd? Dan kun je een hoger inkomen doorgeven aan de Belastingdienst. Ook kun je je jaarinkomen verlagen door bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.

Voor meer informatie over toeslagen kun je terecht op Belastingdienst.nl. Voor meer informatie over je uitkering kun je terecht op Uwv.nl.

Meer weten?

Je kunt in dit nieuwsbericht op Rijksbreed Nieuws meer lezen over de loonsverhoging vanaf 1 juli 2022 en andere afspraken die zijn gemaakt in het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024.