In 2e ziektejaar recht op 100% loon tijdens vakantie

Ben je langer dan één jaar afwezig door ziekte? Dan heb je in het tweede ziektejaar recht op het volledige loon van 100% tijdens vakantie. En dus niet het verminderde loon van 70%. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU. Het Hof heeft op 9 december 2021 uitspraak gedaan in een procedure. Lees hieronder wat dat betekent.

Vrouw in hangmat
Beeld: ©P-Direkt / P-Direkt

Huidige werkwijze

Op dit moment betaalt P-Direkt 70% van het maandinkomen door wanneer een ambtenaar in het tweede ziektejaar zit en 1 van de volgende 2 soorten vakantie of verlof opneemt:

  • wettelijke vakantie-uren (inclusief vakantie-uren waarvan de vervaltermijn is verlengd);
  • gekregen IKB-uren.

P-Direkt gaat aan de slag met het herberekenen van het loon tijdens vakantie.

Systeemaanpassing

P-Direkt werkt op dit moment aan het verwerken van deze aanpassing in onze systemen. Naar verwachting kan dat vanaf juli 2022. In toekomstige gevallen krijgen de betrokken rijksambtenaren dan 100% van het maandinkomen doorbetaald in het tweede ziektejaar als zij een wettelijk vakantie-uur of een gekregen IKB-uur opnemen.

Alle ambtenaren in het tweede ziektejaar die wettelijke vakantie-uren of gekregen IKB-uren hebben opgenomen in de periode van 1 januari 2021 tot heden ontvangen een nabetaling over deze uren. Dit geldt ook voor de ambtenaren die in de tussenliggende periode uit dienst zijn getreden.

Nabetaling periode voor 2021

De nabetaling kan niet automatisch herberekend worden voor de ambtenaren die in de periode voor 2021 wettelijke, bovenwettelijke of restant 2015 vakantie-uren hebben opgenomen. Dit moet handmatig gebeuren.

In het akkoord over CAO Rijk 2022-2024 is afgesproken dat de werkgever en vakbonden nog afspraken maken over de nabetaling voor de periode voor 2021. Hierover volgt communicatie op een later moment.

Volg ons ook op LinkedIn!