Wet open overheid en P-Direkt

Bijna alle informatie van de overheid is openbaar. Mensen die overheidsinformatie willen opvragen kunnen een beroep doen op de Wet open overheid. Deze Woo is per 1 mei 2022 (deels) in werking getreden. Je kunt niet rechtstreeks een Woo-verzoek richten aan P-Direkt. P-Direkt is van de meeste informatie namelijk slechts beheerder en geen eigenaar. Maar strekt een Woo-verzoek zich uit tot informatie die P-Direkt beheert? Dan spant P-Direkt zich uiteraard in om bij te dragen aan de beantwoording van het verzoek.

Vrouw leest achter laptop
Beeld: ©P-Direkt

Woo-verzoek indienen bij P-Direkt

Voor informatie over bijvoorbeeld de eigen organisatie van P-Direkt kan je wel een verzoek aan P-Direkt richten.  P-Direkt valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarom verwijzen we je naar BZK als je een dergelijk verzoek wilt indienen: Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hier staan ook de gegevens van de Woo-contactpersoon van BZK. Bij deze persoon kun je terecht met alle vragen over de Woo. 

Meer informatie over de Woo vind je op Wet open overheid (Woo) | Rijksoverheid.nl.