Wet open overheid en P-Direkt

Bijna alle informatie van de overheid is openbaar. Mensen die overheidsinformatie willen opvragen kunnen een beroep doen op de Wet open overheid. Deze Woo is per 1 mei 2022 (deels) in werking getreden. Je kunt niet rechtstreeks een Woo-verzoek richten aan P-Direkt. Maar strekt een Woo-verzoek aan een andere overheidsorganisatie zich uit tot informatie die P-Direkt beheert? Dan maakt P-Direkt deze informatie openbaar.

Vrouw leest achter laptop
Beeld: ©P-Direkt

Woo-verzoek indienen bij P-Direkt

P-Direkt valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarom verwijzen je naar BZK als je een Woo-verzoek over informatie van P-Direkt wil indienen: Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hier staan ook de gegevens van de Woo-contactpersoon van BZK. Bij deze persoon kun je terecht met alle vragen over de Woo. 

Meer informatie over de Woo vind je op Wet open overheid (Woo) | Rijksoverheid.nl.