P-Direkt blikt in jaarverslag 2021 terug op bewogen jaar

Het Jaarverslag 2021 is vastgesteld. Hierin blikken we terug op een bewogen jaar. Zo werd de CAO Rijk van kracht, waardoor onze workload aanzienlijk toenam. We scherpten onze processen aan op basis van de verbeterpunten die de Auditdienst Rijk had gesignaleerd. En het jaar stond wederom in het teken van allerlei coronamaatregelen. Ondertussen ging onze basisdienstverlening onverminderd door. Opnieuw werd deze door onze klanten beoordeeld met een ruime zeven. Het Jaarverslag 2021 duidt deze ontwikkelingen en meer.

Jaarverslag P-Direkt 2021

P-Direkt kreeg ook een nieuwe directeur. In september 2021 nam Marijke van den Broek het stokje over van Edgar Heijmans. “Ik ben onder de indruk van de deskundigheid, de gedrevenheid en het enthousiasme van de medewerkers,” zegt Marijke van den Broek. “We kunnen trots zijn op de beoordeling van de gebruikers van ons portaal. Klantgerichtheid staat hier hoog in het vaandel. Dienstverlening zit in de haarvaten van deze organisatie. Zo kon onze basisdienstverlening ook tijdens de coronamaatregelen doorgaan. De salarissen van 140.000 rijksambtenaren werden op tijd uitbetaald. En de cao-wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving werden in ons systeem doorgevoerd. Dat was een enorme klus.” 

Onze beloften

Tegelijkertijd moeten we concluderen dat P-Direkt niet al haar beloften kon waarmaken. “We willen graag tegemoetkomen aan de wensen van al onze klanten. Maar dat is nu eenmaal niet mogelijk met de soms uiteenlopende wensen van de verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties. Ook de grote mate van afhankelijkheid van onze ict-dienstverleners is een uitdaging,” aldus Marijke van den Broek. “Daarom gaan we de komende tijd duidelijker aangeven wat we wel en wat we niet kunnen. Dit betekent dat we opdrachten voor nieuwe dienstverlening minder snel aanpakken, en er minder ruimte is voor maatwerk voor individuele klanten. We focussen ons op onze basisdienstverlening, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven inspelen op actuele vraagstukken. Voor alles blijft P-Direkt dé betrouwbare, stabiele hr-dienstverlener voor de rijksoverheid.”

Het Jaarverslag 2021 is hier te downloaden.