P-Direkt in 2022: de basis blijft op orde

P-Direkt heeft het jaarplan voor 2022 gepresenteerd. Dit is vastgesteld door de eigenaar. Het jaarplan voor 2022 is het tweede plan dat gebaseerd is op het Masterplan 2020-2025. Naast het uitvoeren van onze basisdienstverlening, blijven we aandacht geven aan het verbreden, verdiepen en doorontwikkelen van de dienstverlening. Intern blijven we aan de slag met het programma Mens en Organisatie 2025 en hebben we aandacht voor de naderende samenwerking met UBR-P en Binnenwerk. 

Jaarplan 2022

Diensten verbreden, verdiepen en doorontwikkelen

P-Direkt heeft in een geactualiseerde producten- en dienstengids (PDG) opgenomen hoe onze dienstverlening eruit ziet. Aan de diensten in de PDG blijven we werken. Zo verbreden we onze dienstverlening in 2022 met bijvoorbeeld Rijksroosteren en identitymanagement. De verdieping zoeken we onder meer in de doorontwikkeling van ict en de inzet van hr-analytics en design thinking. En doorontwikkelen doen we onder meer met verbeterde dienstverlening aan hr-ondersteuners en betere informatievoorziening en dashboards. 

Samenbrengen van 3 organisaties binnen domein Organisatie en Personeel

In 2022 werken we toe naar een nieuwe situatie per 1 januari 2023: het samenbrengen van P-Direkt met UBR-P en Binnenwerk. De 3 BZK-organisaties zijn alle drie actief binnen het domein van Organisatie en Personeel. Door vanaf 2023 samen verder te gaan kunnen we onze stakeholders nog beter ondersteunen en ontzorgen en de wederzijdse verbinding tussen beleid en uitvoering versterken. Zo dragen we bij aan de rijksbrede strategische hr-agenda, aan de uitgangspunten van het strategisch personeelsbeleid rijk en aan maatschappelijke en wettelijke opgaven. 
 

Initiatieven vanuit programma Mens en Organisatie 2025

Vanuit het programma Mens en Organisatie staan 3 initiatieven centraal in 2022: doorgaan met investeren in leiderschapsontwikkeling, verder aan de slag met teamontwikkeling en het optimaliseren van samenwerken binnen de keten. 
 

Dienstverlening voor 144.435 gebruikers

In 2022 richten wij onze diensten op 144.435 actieve medewerkers binnen de Rijksoverheid en de rechtspraak. Zij zijn onze gebruikers. Onze efficiënte manier van werken werkt vruchten af: het tarief worden berekend per persoon met een individuele arbeidsrelatie, de IAR. Per IAR daalt het tarief in 2022 van € 683,80 naar € 670,00. 
 

Servicelevels blijven gelijk

Wanneer is het werk van P-Direkt goed? Daarover hebben we met onze eigenaar afspraken gemaakt. We willen op 9 indicatoren goed presteren, van bereikbaarheid tot gebruikerstevredenheid, van tijdige afhandeling tot de juiste verwerking van mutaties. De huidige servicelevels blijven in 2022 van kracht. We maken de scores op de servicelevels openbaar in periodieke dienstverleningsrapportages. 

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal.