Heeft u recht op de thuiswerkvergoeding? Vraag ‘m aan

Sinds het begin van de coronacrisis werken veel rijksambtenaren thuis. In de nieuwe CAO Rijk is een eenmalige thuiswerkvergoeding afgesproken voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Heeft u recht op de thuiswerkvergoeding? Dan kunt u de thuiswerkvergoeding aanvragen in het P-Direktportaal.

Thuiswerkvergoeding

Hoe hoog is de thuiswerkvergoeding?

De thuiswerkvergoeding is 430 euro netto bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. De hoogte van de thuiswerkvergoeding hangt af van uw arbeidsduur. De peildatum is 1 januari 2021. Heeft u na 1 januari 2021 uw arbeidsduur aangepast? Dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de thuiswerkvergoeding.

Let op! Kreeg u tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 een vergoeding voor thuis telewerken? Of kreeg u een maandelijkse thuiswerkvergoeding? Dan wordt dit op uw eenmalige thuiswerkvergoeding ingehouden.

Wanneer heeft u recht op de thuiswerkvergoeding?

Als u door de coronamaatregelen in 2021 heeft thuisgewerkt, heeft u recht op een eenmalige thuiswerkvergoeding. Dit geldt niet als u:

  • een telewerkvergoeding krijgt voor verplicht telewerken, of;
  • uw werk in opdracht van uw werkgever hoofdzakelijk op een werklocatie heeft uitgevoerd, of;
  • volgens de aanvullende CAO Rijk uitzendingen was uitgezonden naar een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland. Voor de maanden dat u daar niet werkte, heeft u mogelijk wel recht op een thuiswerkvergoeding.

Uw werkgever beoordeelt of u recht heeft op de eenmalige thuiswerkvergoeding. Twijfelt u of u recht heeft op een thuiswerkvergoeding? Bespreek dit dan eerst met uw leidinggevende. Zo voorkomt u dat u achteraf geld moet terugbetalen.

Bent u na januari 2021 in dienst gekomen bij het Rijk?

Dan geldt de maand van indiensttreding als peildatum voor de arbeidsduur. U krijgt dan een vergoeding over de maanden die u in 2021 heeft thuisgewerkt.

Hoe vraagt u de thuiswerkvergoeding aan?

U vraagt de thuiswerkvergoeding aan via P-Direktportaal > Financiën en salaris > Overige kosten. U kunt de thuiswerkvergoeding aanvragen tot en met 15 maart 2022. Wilt u de vergoeding nog dit jaar ontvangen? Vraag deze dan uiterlijk 13 december 2021, voor 17.00 uur aan.

Uitgezonden naar het buitenland?

Let op! Bent u in 2021 uitgezonden naar een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland en wilt u voor de maanden dat u niet bij een dergelijke vertegenwoordiging werkte de thuiswerkvergoeding aanvragen? Dan kan dat niet via het P-Direktportaal. Uw organisatie zoekt contact met u hierover.

4 rekenvoorbeelden

1) U bent op 1 januari 2021 in dienst bij de sector Rijk en u werkt 36 uur per week. Vanaf september 2021 werkt u 20 uur per week, wat ontvangt u?

U ontvangt: 36/36 x 430 = 430 euro.

Toelichting: de peildatum voor het vaststellen van de thuiswerkvergoeding is 1 januari 2021. Aanpassingen in de arbeidsduur daarna hebben geen invloed op de hoogte van de thuiswerkvergoeding.

2) U bent op 1 januari 2021 in dienst bij de sector Rijk en u werkt 24 uur per week. In augustus verhoogde u uw arbeidsduur van 24 naar 32 uur per week, wat ontvangt u?

U ontvangt: 24/36 x 430 = 286,67 euro.

3) U trad op 14 augustus 2021 in dienst bij de sector Rijk en u werkt 36 uur per week. Wat ontvangt u?

U ontvangt: 5 (maanden)/12 x 430 = 179,17 euro.

4) U trad op 7 september 2021 in dienst bij de sector Rijk en werkt 28 uur per week. Wat ontvangt u?

U ontvangt: 4/12 x 430 x 28/36 = 111,48 euro.