Minimumloon per 1 januari 2022 aangepast

Vanaf 1 januari 2022 wordt het wettelijk minimumloon aangepast.

Ieder jaar wijzigen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Zo ook per 1 januari 2022. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt dan 1.725 euro per maand bij een volledig dienstverband.

Meer informatie

Wil je meer weten? Bekijk de Staatscourant 2021, 44177 .