Organisaties delen slim gebruik van data in de hr-analytics community

In één oogopslag de verzuimtrends in je organisatie zien? Of hoeveel uitzendkrachten er zijn op de totale personeelsbezetting? Slim gebruik van hr-data helpt bij het besturen van de organisatie. Daarom organiseert het aLab van P-Direkt elk kwartaal een hr-analytics community. In deze bijeenkomsten delen hr-professionals tips en kennis. Op 2 september vertelden Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam over hun ervaringen.

aLab community

Tips delen in de hr-analytics community

Het aLab, of analytics Lab, heeft de community opgericht om binnen de overheid kennis en inzichten te delen. Dataspecialisten uit het hele rijk vertellen in de community hoe hun organisaties hr-data gebruiken voor het bijsturen en ontwikkelen van hr-beleid.
 

Signalen voor gerichte actie

Rijkswaterstaat presenteerde een hr-tool dat is gekoppeld aan de personeelsdata in het P-Direktportaal. De tool toont verzuimcijfers en hr-data, zoals het aantal sollicitanten en stagiairs. Zijn er trends, dan ziet Rijkswaterstaat dat in de grafieken in de tool. Daarmee kan de organisatie gericht actie ondernemen en bijvoorbeeld de verzuimcoördinator inschakelen.
 

Inzicht in externe inhuur

Gemeente Amsterdam vertelde in de community over het analytics dashboard dat de gemeente inzicht geeft in de externe inhuur. In een oogopslag is te zien hoe uitzendkrachten, ZZP’ers, gedetacheerden en de vaste formatie zich tot elkaar verhouden. Voor de organisatie als geheel, en per cluster. Amsterdam liet zien hoe dit dashboard stap voor stap is ontwikkeld.  
 

Beleid bijsturen en strategieën kiezen

Als hr-data op een slimme manier wordt gepresenteerd, krijgen hr-professionals steeds meer kennis over hun organisatie. Ze zien wat het effect is van hun hr-beleid. Zo kunnen organisaties steeds beter hun hr-trends voorspellen, beleid bijsturen en strategieën voor de toekomst kiezen.
 

Meer weten?

Heb je interesse in deelname aan de hr-analytics community of in meer inzicht in de hr-data van je eigen organisatie? Neem dan contact op met analyticslab@p-direkt.minbzk.nl

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal!