Eerste salarisbetaling via de Rijksbrede Roosterapplicatie van P-Direkt

Eind augustus ontvangen medewerkers van FM Haaglanden en een deel van de IPKD-medewerkers (Interdepartementale Post- en Koeriersdienst) als eerste groep hun salarisbetaling via het rooster in de Rijksbrede Roosterapplicatie (RRA) van P-Direkt.

Salaris betaaldata

Binnen de Rijksdienst wordt door een flink aantal organisaties en zo’n 20.000 Rijksmedewerkers in roosterdiensten gewerkt. Voor deze organisaties heeft het programma DOOR de roosterdienstverlening ‘Rijksroosteren’ opgezet bij P-Direkt. Onderdeel hiervan is de Rijksbrede Roosterapplicatie (RRA). Een koppeling met de systemen van P-Direkt zorgt ervoor dat de gewerkte uren tot de juiste uitbetaling leiden.

Implementatie van de Rijksbrede Roosterapplicatie (RRA)

De implementatie van de roosterapplicatie verloopt stapsgewijs. Als een organisatie is aangesloten op de RRA, stellen planners en functioneel beheerders van de aangesloten organisatie roosters op voor hun medewerkers. Als er volgens het rooster gewerkt is, betaalt P-Direkt op basis van het rooster de salarissen uit.

In de weken voor de eerste betaling is er veel tijd besteed aan controles van de roosters en het proces van gewerkte uren naar salarisstrook. Door de gezamenlijke inzet van medewerkers van de aansluitende organisaties, P-Direkt en programma DOOR is deze mijlpaal met succes bereikt!

Welke organisaties sluiten hierna aan?

De volgende organisatie die op de RRA aansluit is Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Daarna volgen de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO). De ervaringen en geleerde lessen van FMH en IPKD worden tijdens deze aansluittrajecten gebruikt om de aansluittrajecten steeds beter te laten verlopen.