aLab van P-Direkt geeft inzicht in personele vraagstukken

Rijksorganisaties krijgen door HR-analytics inzicht in hun personele vraagstukken. Denk aan vraagstukken over hoog verzuim of in-, door- en uitstroom. Het analytics lab (aLab) van P-Direkt doet HR-analytics onderzoek voor rijksorganisaties. Daarbij gebruikt het aLab onder andere bestaande personeelsdata uit de systemen van P-Direkt.

HR-analytics

De opdrachtgevende organisatie kan de resultaten van de onderzoeken gebruiken voor alles dat te maken heeft met personeelsprocessen. Bijvoorbeeld om problemen mee op te lossen, aanpassingen te doen in het HR beleid en om strategisch naar de toekomst te kunnen kijken. Zoals bijsturen van het verzuimbeleid, maar ook als input voor een reorganisatie of een meerjarenpersoneelsplan.

9.500 teksten geanalyseerd

Welke vacaturetekst is voor wie aantrekkelijk? Dit is een van de vragen waarover het aLab zich boog. Het aLab spitte meer dan 9.500 vacatureteksten van 2 ministeries door met behulp van automatische tekstanalyse. De inzichten waren opvallend en toepasbaar voor de werving van nieuwe medewerkers. Welke inzichten waren dat?

Mannelijk en vrouwelijk taalgebruik
Uit de literatuur is bekend dat mannen en vrouwen zich door andere woorden aangesproken voelen. Dat gaat onbewust. Ook maakt het verschil of een competentie als gedrag of als eigenschap wordt beschreven. Deze twee punten zijn geanalyseerd in de vacatureteksten. Gebruik je bepaalde woorden in een vacature, dan ontmoedig je daarmee indirect groepen mensen om te reageren. Of je moedigt deze groepen juist aan om te solliciteren. Voor een organisatie die streeft naar een divers en inclusief personeelsbestand, is het handig daar rekening mee te houden.

Besluitvaardig of sympathiek?
Vaak gaat het in vacatureteksten over woorden die competenties en gedrag uitdrukken. Kijk je naar vacatureteksten voor beroepen waar veel mannen in werken en naar teksten voor leidinggevende functies, dan zie je woorden als ‘deskundig’, ‘besluitvaardig’ en ‘doeltreffend’ terugkomen. Eerder onderzoek laat zien dat vrouwen een stuk minder reageren op vacatures waarin dit soort mannelijke, ofwel masculiene termen terugkomen. Dat is jammer, want zoek je een goede leidinggevende, dan wil je dat ook vrouwen reageren.
Bij woorden als ‘behulpzaam’, ‘zorgvuldig’ en sympathiek’ gaat het om vrouwelijk, ofwel feminien taalgebruik. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit veel wordt gebruikt in vacatureteksten voor uitvoerende functies. Ook zie je ze opvallend veel in teksten voor functies die als typisch vrouwelijk bekendstaan, zoals secretarieel medewerkers.

aLab deelt kennis over HR-analytics

Naast het doen van onderzoek, organiseert het aLab workshops, spreekt op congressen en host elke 2 maanden een community met 140 leden.  Zo sprak het aLab deze zomer op het Nationale HR-Analytics Congres over inclusief werven.

Contact
Iedereen binnen het Rijk met een HR-vraagstuk of behoefte aan meer inzicht in de eigen personeelsprocessen, kan terecht bij het aLab. Neem contact op met analyticslab@p-direkt.minbzk.nl.