P-Direkt start app voor uniform roosterproces

FMHaaglanden en de Interdepartementale Post- en Koeriers Dienst (IPKD) gaan als eerste organisaties gebruik maken van de nieuwe roosterdienstverlening van P-Direkt. Deze dienstverlening heet Rijksroosteren. Rijksbreed gaan ruim dertigduizend medewerkers bij meer dan dertig roosterende organisaties hun roosters plannen via de app Rijksroosteren. Medewerkers die werken met een rooster kunnen overal hun roosters inzien, diensten ruilen en verlof kunnen aanvragen. De start van Rijksroosteren is onderdeel van het jaarplan voor 2021 van P-Direkt.

Openingstijden

Eerst planners en functioneel beheerders

De planners en functioneel beheerders van FMHaaglanden en de IPKD hebben als eersten toegang gekregen tot hun eigen live omgeving. Ze kunnen aan de slag met het creëren van de eerste roosters voor hun medewerkers. In juli 2021 kunnen de medewerkers vervolgens hun eerste rooster lopen. P-Direkt zet de ervaringen van FMH en IPKD in om toekomstige implementaties nog soepeler laten verlopen.

Waarom Rijksroosteren?

Binnen het rijk werken veel organisaties met personeel in onregelmatige dienst of personeel op oproep. Iedere organisatie kent daarbij eigen bijzonderheden. Tot nu toe bestond de praktijk van het inroosteren van medewerkers uit een lappendeken van regels en processen. Met Rijksroosteren komt P-Direkt tegemoet aan de wens om te komen tot een uniform roosterproces en standaardisering van termen en begrippen.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond rijksroosteren? Dan kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief voor betrokkenen bij de implementatie van rijksroosteren. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan per mail aan op Rijksroosteren@p-direkt.minbzk.nl.