Met energie en ambitie op weg naar 2021

Het jaarverslag van P-Direkt over 2020 geeft een weerslag van een enerverend jaar. Er werden twee grote wijzigingen van kracht die het werk van P-Direkt raken: de wetgeving die de rechtspositie van ambtenaren regelt (de Wnra) en het Individueel Keuzebudget (het IKB). In oktober 2020 werd de cao Rijk gesloten, in december 2020 volgde de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rechterlijke Macht.

Jaarplan 2020

Diverse coronamaatregelen hadden daarnaast effect op onze dienstverlening. Edgar Heijmans, directeur P-Direkt: ‘De organisatie is volop aan de slag met het verbreden, verdiepen en doorontwikkelen van de huidige dienstverlening. We gaan met energie en ambitie op weg naar 2021’.

Impact van coronamaatregelen

Diverse coronamaatregelen hadden in 2020 effect op onze dienstverlening. In 2020 hebben veel rijksambtenaren hun werk anders moeten inrichten. Op een aantal momenten speelde P-Direkt hierbij een rol: wat betekenden de maatregelen voor reiskostenvergoedingen, toekennen van bijzonder verlof of het inrichten van een thuiswerkplek? Of wat zijn de regels over wel of niet werken als medewerkers terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies? De informatie hierover is continu aangevuld of aangepast. We hebben tijdelijke regelingen goed verwerkt in de systemen.

Programma Mens & Organisatie

Onze mensen en onze organisatie vormen een solide fundering voor het realiseren van ons nieuwe masterplan. In 2020 zijn we gestart met het programma Mens & Organisatie waarin we werken aan het verder versterken en uitbouwen van deze fundering. We hebben aandacht voor de manier waarop we aan projecten en programma’s werken, een stabiel financieel klimaat borgen en regie voeren over onze ict. Zo kunnen we een toekomstbestendige organisatie blijven.

Over P-Direkt

P-Direkt levert voor circa 140.000 medewerkers en managers die werken binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De diensten zijn gericht op eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en zelfbediening. Salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten. P-Direkt hanteert daarbij de volgende kernwaarden: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. We noemen dit ook wel onze BEKI.

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal!