De levensloopregeling stopt twee maanden eerder: wat verandert er?

De levensloopregeling loopt op 1 november 2021 af, dat is twee maanden eerder dan gepland. Dit kan gevolgen hebben voor uw keuzes. In dit nieuwsbericht leest u wat er verandert.

Levensloopregeling

De levensloopregeling stopt op 1 november 2021

In het Belastingplan 2021 staat dat de levensloopregeling al op 1 november 2021 stopt. U kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst. Heeft u op 1 november 2021 nog spaartegoed openstaan bij de instelling waar u voor levensloop spaart? Dan keert de instelling uw spaartegoed aan u uit onder inhouding van loonbelasting.

Maakt u nog actief gebruik van de Levensloopregeling Rijk? Dan zult u er door de fiscale wijzigingen voor moeten zorgen dat u op tijd uw keuzes maakt of deze bijstelt. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • U blijft tot het laatste moment sparen. In dat geval kunt u voor het laatst met het salaris van september 2021 door P-Direkt een bedrag laten overmaken naar uw levensloopinstelling.
  • U wilt uw spaartegoed laten uitbetalen. Dien voor het uitbetalen van uw spaartegoed via uw werkgever de opdracht voor uitbetaling uiterlijk op 6 augustus 2021 in bij P-Direkt. Het tegoed moet dan ook al zijn ontvangen door de financiële afdeling van uw werkgever. Alleen dan kan P-Direkt uw levenslooptegoed verwerken.
  • U wilt uw levenslooptegoed inzetten voor uw ABP ExtraPensioen. Dien de opdracht uiterlijk op 6 augustus 2021 bij P-Direkt in. Het tegoed moet dan ook al zijn ontvangen door de financiële afdeling van uw werkgever. Alleen dan kan P-Direkt uw levenslooptegoed verwerken. Levensloop- tegoed inzetten voor uw ABP ExtraPensioen kan alleen als u hiervoor in het jaar 2021 nog fiscale ruimte heeft. Hoeveel fiscale ruimte u nog heeft, vindt u op mijnabp.nl. Is uw fiscale ruimte voor dit jaar nog niet zichtbaar op mijnabp.nl, dan kunt u ook bellen met het ABP: 045 – 579 60 70.

Levensloopverlof stopt ook op 1 november 2021

Bent u op dit moment met levensloopverlof of gaat u later dit jaar met levensloopverlof? En loopt dit levensloopverlof nog na 31 oktober 2021 door? Dan stopt P-Direkt uw levensloopverlof op 1 november 2021. Het gedeelte van uw levenslooptegoed voor uw verlof in november 2021 en december 2021 ontvangt u bij uw salaris van oktober 2021 in één keer. Het tegoed moet dan wel vóór 1 oktober 2021 zijn ontvangen door de financiële afdeling van uw werkgever. Alleen dan kan P-Direkt uw levenslooptegoed in oktober 2021 verwerken.

Financieel inzicht

U kunt uw keuzes nu nog aanpassen. De gevolgen voor u als deelnemer zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Voor advies hierover kunt u contact opnemen met het Kennispunt Financiële Rechtspositie. Doet u dit in ieder geval als u levensloopverlof had willen opnemen in de maanden november of december 2021. Voor inzicht in uw situatie kunt u advies vragen aan het Kennispunt Financiële Rechtspositie. U kunt zich daarvoor aanmelden via de website van UBRijk.