Onderhandelingen nieuwe cao Rijk van start (10 reacties)

BZK heeft - als werkgever van het Rijk - de bonden laten weten waarop de nieuwe cao zich volgens de werkgever zou moeten richten.

Cao Rijk

Dat gaat vooral om hybride werken, deels thuis, deels op de werklocatie. Misschien wel de grootste uitdaging waar de werkgever van het Rijk komende jaren voor staat.

Na de coronatijd is het doel het goede van thuiswerken te behouden en te combineren met werken op kantoor - of andere rijkswerkplekken. Hoe moet dit er precies uitzien? En wat betekent dit voor de werknemers die niet of beperkt kunnen thuiswerken?

Daarom wil BZK gezamenlijk met bonden, de medewerkers betrekken bij de vormgeving van hybride werken. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Het is ook een onderwerp dat meer raakt dan de cao alleen. Het vergt bijvoorbeeld investeringen in ICT, aanpassing van werkplekken, een andere manier van leidinggeven. Zo wil BZK komen tot een cao die bijdraagt aan goede manieren van hybride werken.

CAO
Eind 2020 hebben bonden en BZK – de werkgever van het Rijk - een akkoord gesloten over een cao met een korte looptijd. Deze cao liep af op 1 januari. De bonden hebben half januari hun inzet voor een nieuwe cao op tafel gelegd. Vervolgens heeft de werkgever Rijk zijn inzet naar de bonden gestuurd. Hiervoor heeft de ministerraad BZK mandaat gegeven.

Lees brief met de inzet van de werkgever.

Lees ook over de inzet van: