Veel jubileum- en overlijdensuitkeringen worden opnieuw berekend

Heeft u in 2020 een jubileumuitkering bij 25 of 40 dienstjaren of een overlijdensuitkering ontvangen? Dan wordt deze uitkering in veel gevallen opnieuw berekend. Hieronder leest u daar meer over

Salaris in portemonnee

Waarom worden de uitkeringen opnieuw berekend?

Ontving u in 2020 een jubileumuitkering bij 25 of 40 dienstjaren of een overlijdensuitkering? Dan werden die uitkeringen gedeeltelijk belast. Dit had te maken met het IKB-budget dat rijksambtenaren sinds 1 januari 2020 ontvangen.

Het deel in deze uitkeringen dat staat voor het IKB-budget, mocht van de Belastingdienst niet als onbelast loon worden gezien. Dit kon ertoe leiden dat een uitkering om die reden voor een deel belast was. Sinds kort heeft de Belastingdienst hierover een andere zienswijze. Het deel van de uitkering dat te maken heeft met het IKB-budget mag sinds kort van Belastingdienst netto uitbetaald worden. De zienswijze is gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid

Uitzonderingen

Een deel van de uitkering kan toch belast zijn om een andere reden. Bij een jubileumuitkering is dat bijvoorbeeld meestal door een verlaging van de arbeidsduur of door afronding.  

Over de jubileumuitkeringen

Vanaf januari 2021 berekent P-Direkt de jubileumuitkeringen op de nieuwe manier. De jubileumuitkeringen bij 25 of 40 dienstjaren die P-Direkt in 2020 heeft uitbetaald worden in januari 2021 opnieuw berekend. In een aantal gevallen leidt dit tot een onbelaste nabetaling in januari 2021. In uw jaaropgaaf over 2020 wordt hier rekening mee gehouden.

Over de overlijdensuitkeringen

Vanaf december 2020 berekent P-Direkt de overlijdensuitkeringen op de nieuwe manier. Ook de in 2020 uitbetaalde uitkeringen worden opnieuw berekend. Leidt dit tot een nabetaling? Dan informeert P-Direkt de personen die deze uitkering hebben ontvangen.